Uitbreiding kantoor- en of bedrijfsruimte

Werken

Er zijn genoeg kantoor- en of bedrijfsruimten of nieuwbouwkavels beschikbaar voor ondernemers. Er is echter dan wel snel sprake van óf alleen kantoorruimte óf  hoofdzakelijk bedrijfsruimte. Terwijl de ondernemer soms specifieke wensen heeft en graag een ‘maatpak’ wenst voor zijn onderneming.

Wij hebben het afgelopen jaar verschillende opdrachtgevers ondersteund bij het onderzoeken, ontwerpen en uitwerken van uitbreidingsplannen. Dit begint meestal met het verkennen van de ruimte binnen het bestemmingsplan en eventuele afwijkingsmogelijkheden. Belangrijke aspecten daarbij zijn de ruimtelijke en architectonische inpassing van de uitbreiding maar ook bijv. parkeernormen. Aan de hand van deze verkenning hebben we een structuurontwerp gemaakt waarmee bij de gemeente een vooroverleg / principebesluit is aangevraagd.

Na een principe uitspraak van de gemeente en eventueel de welstandscommissie is de uitwerking van de plannen en de realisatie daarna een aanzienlijk minder onzeker traject.

Deel Tweet Pin it