Nieuwbouw woning Waterrijk Woerden

Wonen

Opnieuw is er een door ons ontworpen vrijstaande woning in Waterrijk Woerden gebouwd. Dit keer op een kavel in het Villapark.

Met enthousiaste opdrachtgevers hebben we in logische stappen (van grof naar fijn) een optimaal ontwerp gemaakt. Centraal hierbij stonden uitgangspunten zoals het Programma van Eisen, het beschikbare bouwbudget en de regelgeving. Ondanks een strikt ‘kavelpaspoort’ hebben we dankzij landelijke regels omtrent vergunningsvrij bouwen een ideale organisatie op de kavel gemaakt. Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp is er een aannemer geselecteerd. Vervolgens is er in bouwteam het definitieve ontwerp uitgewerkt en aangevraagd.

Deze gasloze woning is voorzien van (bodem)warmtepomp en pv-panelen.

Deel Tweet Pin it