Verbouw Tavenu

In Nieuwendijk is gestart met de werkzaamheden voor de uitbreiding van basisschool de Regenboog en sporthal Iris. Samen met de inpassing van meerdere gebruikers (o.a. diverse verenigingen) is er dus sprake van een multifunctionele accomodatie. In december zijn de werkzaamheden gestart. De fundatie voor de samenwerking is inmiddels gelegd en de steenkeuze is bepaald. De werkzaamheden voorlopen voorspoedig.  Als bureau ondersteunen wij oud-collega Jos van den Burg bij het bepalen/bemonsteren van diverse materialen en kleuren.

Weekblad ‘Het Kontakt’ schrijft over de verbouwing:

Naast de praktische kant van het onder één dak brengen van diverse activiteiten – kinderen bijvoorbeeld makkelijker gebruik maken van de bibliotheek – heeft de grootscheepse verbouwing dus nog een bijkomend effect, hoopt de gemeente Werkendam. “
Door het creëren van samenhang ontstaat een ontmoetingsplaats in Nieuwendijk waar betrokkenheid en interactie kunnen zorgen voor meer sociale samenhang en eenzaamheid kan worden tegengegaan zoals gewenst in het kader van de WMO.”

Meer over dit project is te vinden op:

‘Verbouwing Tavenu Nieuwendijk officieel gestart’ – nieuwsbericht over verbouwing
‘Van der Ven slaat eerste paal’ – nieuwsbericht over verbouwing

Delen Tweet Pin it

Reageer

Leave a Comment

Reacties