Montessorischool De Vleugel, Nieuwegein

Leren

De 8-klassige basisschool is gesitueerd in een buurtpark. Het ontwerp is ontwikkeld vanuit de situatie waar de lengte-as van de school samenvalt met de as van het park. De school is symmetrisch van opzet met een spiegeling rond een wigvormige centrale ruimte. In deze ruimte is een split level niveau gecreëerd, voorzien van een brede trappartij die door de kinderen ook als tribune wordt gebruikt. Er zijn bijna geen gangen in de school, omdat het verkeersgebied tevens werk- of speelplekken heeft. Het centrum kent een grote mate van flexibiliteit door het gecombineerde gebruik van centrale hal, speellokaal en documentatieruimte.

Deel Tweet Pin it